Задачы, функцыі і НПА

Асноўнымі задачамі аддзела загса з'яўляюцца:

- правільная, поўная і своечасовая рэгістрацыя актаў грамадзянскага стану ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;
- забеспячэнне рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай сямейнай палітыкі Рэспублікі Беларусь па ўмацаванню маральных асноў сям'і і павышэнне яе прэстыжу ў грамадстве;
- папулярызацыя новых грамадзянскіх абрадаў урачыстай рэгістрацыі заключэння шлюбу і нараджэння, у тым ліку беларускіх народных абрадаў, накіраваных на ўмацаванне сям'і;
- прававая асвета насельніцтва па пытаннях заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану

Аддзел загса ажыццяўляе наступныя асноўныя функцыі:

- вырабляе рэгістрацыю нараджэння, заключэння шлюбу, усынаўлення, устанаўлення мацярынства і (або) бацькоўства, перамены прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку, смерці, скасавання шлюбу па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 г.; скасавання шлюбу па ўзаемнай згодзе мужа і жонкі, якія не маюць агульных непаўналетніх дзяцей і спрэчкі аб маёмасці (у адпаведнасці з артыкулам 351 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і); уносіць змены, дапаўненні, выпраўленні ў запісе актаў грамадзянскага стану ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; аднаўляе і анулюе запісы актаў грамадзянскага стану на падставе рашэнняў судоў; выдае паўторныя пасведчанні аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, даведкі, якія змяшчаюць звесткі з запісаў актаў грамадзянскага стану, даведкі аб запісе акта грамадзянскага стану, даведкі аб адсутнасці запісу акта аб заключэнні шлюбу; паведамленні аб рэгістрацыі скасавання шлюбу;
- разглядае заявы грамадзян Рэспублікі Беларусь аб рэгістрацыі перамены прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку;
- разглядае заявы аб унясенні змяненняў, дапаўненняў, выпраўленняў у запісы актаў грамадзянскага стану;
- забяспечвае па жаданні заяўнікаў урачыстую рэгістрацыю нараджэння і ўрачыстую рэгістрацыю заключэння шлюбу, юбілейныя ўрачыстасці; выезд для рэгістрацыі заключэння шлюбу да месца правядзення ўрачыстасці;
- разглядае ва ўстаноўленым парадку звароты грамадзян і юрыдычных асоб, ажыццяўляе асабісты прыём і папярэдняе кансультаванне грамадзян і юрыдычных асоб (іх прадстаўнікоў);
- праводзіць лекцыі, гутаркі сярод насельніцтва, выступае ў сродках масавай інфармацыі з тлумачэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;
- аказвае дадатковыя платныя паслугі, звязаныя з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану;
- выконвае іншыя функцыі, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

У сваёй дзейнасці аддзел загса кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, Законамі Рэспублікі Беларусь, Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2006 г. №385 "Аб некаторых мерах па ўдасканаленні работы органаў, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану" і іншымі Указамі, Дырэктывамі і Дэкрэтамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14.12.2005 г. №1454 «Аб парадку арганізацыі працы з грамадзянамі ў органах, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану, па выдачы даведак або іншых дакументаў, якія змяшчаюць пацверджанне фактаў, якія маюць юрыдычнае значэнне» і іншымі Пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства юстыцыі, рашэннямі Лепельскага раённага выканаўчага камітэта, Палажэннем аб аддзеле загса, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты:

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года №278-З

Указ Президента Республики Беларусь от 12.06.2006 г. №385 «О некоторых мерах по совершенствованию работы органов, регистрирующих акты гражданского состояния»

Закон Республики Беларусь от 28 июля 2008 года №433-З "Об основах административных процедур"

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 "О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение"